Publiczne Przedszkole nr 5 w Świebodzinie
Strona główna
Poniedziałek 30.11.2015
Ilość odwiedzin: 600395

Witamy na naszej stronie

 

Publicznego Przedszkola nr 5 w Świebodzinie

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

"Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku.

Każdy wychowanek jest indywidualnością, w której dostrzegamy ukryty skarb.

U nas każdy czuje się bezpiecznie."

 

 

NASZE PRIORYTETY!

 

1. Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby rodziców.

2. Proponujemy działania zmierzające do wzmocnienia więzi ze środowiskiem lokalnym.

3. Tworzymy warunki do budowania poczucia tożsamości i przynależności u dzieci w oparciu o kulturę, tradycje i zwyczaje Polski.

4. Respektujemy podstawy programowe opracowane przez MEN oraz potrzeby edukacyjne środowiska.

5. W trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo i rozwój fizyczny dziecka ciągle modernizujemy bazę materialną przedszkola.

6. Wdrażamy innowacyjne działania edukacyjne wspierające rozwój dziecka.

7. We współpracy z rodzicami wspieramy dzieci w rozpoznawaniu ich indywidualnych predyspozycji, zdolności i niesiemy pomoc w szukaniu odpowiedzi na pytania: Jaki jestem? Gdzie jestem? Z kim jestem?

8. Permanentnie doskonalimy kadrę pedagogiczną.

9. Przy sprzyjających warunkach rekrutacji dzieci do przedszkola, tworzymy grupy rodzinne.

10. Wspomagamy rozwój każdego dziecka.

 

 

EDUKACJA

 

Zapewniamy edukację na najwyższym poziomie, prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Oferujemy również program adaptacyjny pomagający dzieciom w łagodnym przejściu ze środowiska domowego do przedszkolnego oraz grupy rodzinne. Proponujemy także zajęcia dodatkowe:

* religię

* gimnastykę korekcyjną

* zajęcia fizjoterapeutyczne

* pomoc logopedyczną

* pomoc psychologiczno-pedagogiczna

* zajęcia rytmiczne

* język angielski