Publiczne Przedszkole nr 5 w Świebodzinie
Strona główna

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Informujemy, że rekrutacja do przedszkola rozpocznie się od 01 marca 2014 do 31 marca 2014 r. na stronie:

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi  11 kwietnia 2014 r.

Zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się 27 maja o godz.

17:00.

Serdecznie zapraszamy!